Pozemní stavitelství jamyr best

Firma působí na trhu od roku 1995. V roce 2011 se transformovala na JAMYR BEST s.r.o..
Společnost je zaměřena na realizaci zemních prací, inženýrských sítí, zakládání staveb, pozemních komunikací prostřednictvím vlastní pracovní síly a mechanizace. Zakázky zhotovuje v daném termínu a nadstandardní kvalitě.

Služby

Zemní práce

výkopové práce, terénní úpravy, svahování, přemísťování a nakládání materiálu

Inženýrské sítě

kanalizace, vodovody, vodovodní a kanalizační přípojky

Komplexní výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací

silnice, městské komunikace, polní a lesní cesty, zpevněné plochy, komunikace pro pěší, cyklostezky a sportoviště

Zakládaní staveb

rodinné domy, dministrativní budovy, bytové domy, opěrné zdi a bazény

Přípravné práce pro stavby

těžká a nadměrná přeprava, doprava a dovoz drceného kameniva, písku a jiných materiálů, odvoz a uložení sutě

Demolice

Demolice železobetonových a zděných konstrukcí

Mechanizace

Vlastní technické vybavení společnosti zaručuje bezproblémovou realizaci zakázek.
Společnost vlastní 3 nákladní vozidla MAN pro přepravu materiálu, smykové nakladače New Holland a Locust,
pásová rypadla Catterpillar, Zeppelin a Neuson, kolová rypadla New Holland.
Společnost disponuje veškerým profesionálním měřícím nářadím (laserové vodováhy, dálkoměry a nivelační přístroje),
malou mechanizací (kompresory, vibrační válce a pěchy).
K zajištění nezbytného zařízení staveniště firma vlastní stavební skladové buňky.


Reference

Po dobu působení má JAMYR BEST s.r.o. desítky úspěšně realizovaných projektů v Brně,
po celém jihomoravském kraji a v několika částech Prahy.